Herplaatsing


Herplaatsing-logo

 

Onze Vereniging heeft meerdere doelen, waarvan het welzijn van de Grand of Petit Basset, in al zijn aspecten, er één is. We bieden daarom ook hulp bij honden die moeten worden overgeplaatst.

De fokkers binnen onze vereniging werken allen met een universeel verkoopcontract van de club waarin geëist wordt dat de eigenaar ook zijn verantwoording neemt en de fokker op de hoogte brengt dat de hond herplaatst moet worden. Bovendien is de fokker ook de eerste persoon die de hond terug kan nemen. In geval van afstand doen door de eigenaar dient hij/zij een afstandsverklaring te tekenen waarbij alle aanspraak op de hond vervalt.

Helaas is dit niet overal zo geregeld als bij onze vereniging en belandt er zo af en toe een Petit of Grand Basset GV in een asiel, opvanghuis, of op een verkoopsite op internet. Dit is GEEN goede ontwikkeling! De BGV Club Nederland probeert dat zoveel mogelijk te beperken. Mocht er toch een hond op die manier aangeboden worden, dan proberen we de hond direct op te vangen. Als dat niet direct bij de fokker kan dan hebben we een aantal gastgezinnen en noodopvangadressen waar de hond ( tijdelijk) kan verblijven alvorens een definitief nieuw tehuis wordt gevonden. Van de eigenaar die afstand doet van de hond wordt een bijdrage van €100,00 gevraagd. Dit geld wordt besteed aan de kosten van tijdelijke huisvesting, verzorging (vacht, voeding & medisch) en aan actieve werving van een nieuw tehuis.

De Basset Griffon Vendéen is geen alledaagse hond maar een meutehond met jachtinstinct en een eigenwijs karakter die een consequente baas nodig heeft. Dat maakt dat wij zorgvuldig te werk gaan bij het herplaatsen van een hond. Een goed tehuis is dus een eerste vereiste!

De fokkers van onze vereniging trachten de toekomstige eigenaren dusdanig te selecteren dat er nauwelijks honden hoeven te worden over geplaatst. Maar helaas moet er soms toch een Basset Griffon Vendéen verhuizen…. De redenen lopen veelal uiteen; denk bijv. aan een echtscheiding, een ernstige ziekte van een familielid, overlijden van de eigenaar, allergie van een gezinslid of gewoonweg het toch niet om kunnen gaan met het karakter van de hond.

Het infopunt de “BGV in Nood” is het centrale meldpunt voor honden die herplaatst moeten worden. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden als zij een herplaats hond op willen opnemen in hun gezin. We begeleiden deze mensen met hun nieuwe huisgenoot en uiteraard blijven we altijd beschikbaar voor vragen en advies. Onze inspanningen gelden ook voor asiels en opvanghuizen in België!

Voor herplaatsing via de bgv club, verzoeken wij u het herplaatsingsformulier in te vullen.
Heeft u interesse in een herplaatser, nu of in de toekomst? Laat dan uw gegevens achter middels dit formulier

In alle gevallen, lees eerst zorgvuldig het Herplaatsprotocol