Gezondheid


De Basset Griffon Vendéen is een relatief gezond ras zeker als je het vergelijkt met allerlei andere rashonden. Een van de peilers waarop de gezondheid rust is de selectie van de goede fokdieren. In Frankrijk maar ook in Scandinavië, waar ze nog altijd voor de jacht worden gebruikt vindt een selectie plaats op basis van jachtkwaliteiten in combinatie met geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Een hond wiens lichaam, skelet of karakter het laat afweten kan eenvoudig weg geen jachtseizoen volmaken.

Er komen echter meer dingen bij kijken. Er bestaat geen levend wezen (inclusief de mens) waar geen ziekte of zeerte in voor komt. Ook onze Bassets Griffons Vendéens ontkomen daar niet aan. Belangrijk is dat de ziekte of aandoening in kaart wordt gebracht door een dierenarts en of specialist en dat de bevindingen gemeld worden aan de fokker enerzijds maar zeker ook aan de rasclub anderzijds. De fokkers melden zelf hun bevindingen aan de club (is een eis in het fokreglement van de BGV Club Nederland) maar niet iedere pupkoper heeft na verloop van tijd nog contact met zijn/haar fokker en dan is het van belang dat de eigenaar de rasclub op de hoogte brengt. Zo kunnen we inventariseren of een bepaalde aandoening vaker voorkomt dan normaal en vervolgens kunnen we daar ook actie op ondernemen.

Tot op heden kunnen we ons gelukkig prijzen dat er geen aandoening is die vaker voorkomt dan normaal zodat je van een probleem kunt spreken en laten we dat vooral zo houden met elkaar. Daar heeft de rasclub en de fokker een verantwoording in maar de eigenaar van de hond zeker ook!

We hebben een aantal aandoeningen voor u op een rijtje gezet. Wilt u meer weten klik dan op de groene link en u krijgt meer informatie over de betreffende aandoening. Tevens willen we inventariseren welke aandoeningen onze BGV’s betreffen.

 


Onze Basset Griffons Vendéens zijn zoals gezegd eigenlijk zeer gezond. Er zijn maar zeer weinig aandoeningen die we vaker tegen komen en die staan hieronder. De tekst in het groen zijn linken naar meer informatie

Epilepsie >>>> DNA Onderzoek Meer informatie over epilepsie bij honden
Lens Luxatie / Glaucoom Lees alles over het oogonderzoek
Oorproblemen Uitgebreide informatie over oorontsteking

Hieronder vindt u informatie over castratie/sterilisatie bij de BGV.
Castratie/Sterilisatie Nadelen van te vroeg laten Castreren/Steriliseren