Vereniging


Onze Vereniging heeft ten doel de belangen van de Grand en Petit Basset Griffon Vendéen in al zijn aspecten te behartigen.

Hierbij gaat het om welzijn en gezondheid, karakter en uiterlijke raseigenschappen.
Daarnaast bevorderen we het contact tussen fokkers en liefhebbers.
De club tracht zoveel mogelijk voorlichting te geven over alle aspecten die het ras aangaan qua gezondheid, (op)voeding, verzorging, vachtonderhoud, karaktereigenschappen en dergelijke.
Daarnaast begeleiden we ook de pupeigenaren en toekomstige pupeigenaren. Zij kunnen met hun vragen terecht bij de fokkers of bij de vereniging die voor allerlei zaken mensen paraat heeft staan.
We stimuleren het werken met de Basset Griffon Vendéen en dat kan op allerlei manieren: bijv. jagen op levend wild; slipsporen; zweetwerk; cleanboot speuren (mantrailing); maar ook canicross en behendigheid.
Om dit allemaal in beeld te brengen hebben we een website van de club www.bgvclub.nl en we geven een twee maandelijks clubblad uit de “Au Courant” (zie de bovenzijde in het keuzemenu)
De uitgangspunten hiervoor zijn allemaal gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk regelement.
Via deze link. kunt u alle verenigingsreglementen nalezen.
Wilt u over specifieke zaken iets weten kijk dan in het menu contact en u ziet wie u moet hebben voor bepaalde zaken.
Wilt u meer informatie hebben over het ras kijk dan bij Rasinfo.
Wilt u de honden ergens zien, dan kunt u ook de verschillende fokkers benaderen of onze evenementen bezoeken (zie activiteitenagenda).

Kortom de BGV Club Nederland is een gezellige club van liefhebbers en niet-bedrijfsmatige fokkers!