Nieuws


22 maart 2017

Einde samenwerking

Op 19 maart 2017 werd ons bestuur duidelijk dat een vruchtbare samenwerking tussen de Club du Griffon Vendéen de Pays Bas (CGVPB) en de Basset Griffon Vendéen Club Nederland op de korte en middellange termijn niet mogelijk zal zijn.

Wij hebben alle gezamenlijke activiteiten beëindigd en gaan met onze eigen, goed georganiseerde club met vertrouwen de toekomst in. Iedereen is bij ons welkom in de club, terwijl we voor eventuele overstappers een coulante regeling zullen opstellen, zulks na instemming door de ALV (9 april a.s.), alwaar we voorstellen dienaangaande zullen initiëren.

Wij hebben het huidige bestuur van de CGVPB medegedeeld, dat we, indien de tijd daar is, met een nieuw bestuur, mits zíj het initiatief nemen, bereid zijn door te gaan op het punt waar we nu gebleven zijn. Daarbij geldt vooral dat voor een succesvolle samenwerking wederzijds vertrouwen noodzakelijk is.

Het is jammer dat het zo gelopen is, het heeft veel tijd en energie gekost, maar de beoogde samenvoeging is voor onze vereniging niet noodzakelijk om te overleven. Het moet wél klikken, nietwaar? We richten ons vanaf vandaag weer op de werkelijkheid van alle dag en gaan er weer een mooi jaar van maken.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot de bestuursleden via bestuur@bgvclub.nl